Studierejser til Brasilien

Landbrugsrejser
Brasilien er indehaver 20% af jordens mulige landbrugsjord, ca 150 mio ha, og ¼ del af hele Brasilien eksport stammer fra landbruget. På grund af det favorable klima kan man til forskel fra Danmark, mange steder have op til 3 afgrøder på en mark om året, og udbyttet af jorden er derfor langt fra det vi kender fra Danmark. Vi kender det brasilianske kødkvæg, og de store kvægfarme, men også svineproduktionen, som vi i eller er kendte for i Danmark, har i de seneste år halet ind på os. Planteavlen, med majs og soja i spidsen, er også en af de største eksportprodukter, ligesom store frugtfarme i det tropiske Bahia sender produkter ud til hele verden.

 
Succesfuld socialpolitik i Rio de Janeiro
Rio de Janeiro undergår store socioøkonomiske forandringer i disse år. På grund af bla VM i 2014 og OL  i 2016 er der i løbet af de sidste par år sat en større plan i gang, som skal genoplive byen på henholdsvis det sociale, økonomiske og urbane plan. Et af de projekter, som har haft stor succes er den nye sikkerhedspolitik. Magten i favelaerne overtages af politiet igennem pacificeringsoperationer, som vi så det i den verdenskendte operation i Complexo do Alemão i starten af 2011. Disse paciferingsstyrker (UPP) har til formål at bekæmpe de bandekrige, som Rio har været kendt for. UPP har nu indtaget de fleste af favelaerne i Rio og der er nu sat en social plan i gang, UPP Social, som er med til at genopbygge disse ellers forladte og udstødte områder. På den måde bliver  de igen en del af byen og beboerne bliver nu tilgodeset med diverse sociale tiltag. Resultaterne er overraskende gode og der er sket store sociale forbedringer i Rio på meget kortere tid end forventet. Riomodellen er et markant eksempel på, hvordan det via effektive sociale tiltag, er muligt at forbedre sikkerheden i en storby med store sociale problemer.

NGO´er og stat samarbejder tæt om socialt arbejde i Brasilien
Brasilien er et u-land med et i–lands bruttonationalindkomst (BNI). Over 50% af BNI går til de 10% rigeste brasilianere hvorimod 0,08% af BNI går til de 10% fattigste. Det betyder at over 10% af Brasiliens befolkning stadig lever under fattigdomsgrænsen (under 1US $ om dagen). Disse tal er med til at understrege behovet for sociale projekter i Brasilien. NGO arbejde har indtil præsident Lula ændrede Brasiliens socialpolitik været den eneste vej til social støtte for de fattige i Brasilien. NGO´erne har således meget mere erfaring og ekspertise indenfor sociale projekter end selve staten og derfor vælger staten ofte at støtte NGO´ernes allerede eksisterende projekter i stedet for at skabe sine egne. Der findes således et unikt samarbejde mellem de lokale community-ledere, NGO´er og staten i Brasilien, som mange lande ville drage nytte af at lade sig inspirere af.
 

Grøn energi
Brasilien eksporterer mere end 20% af sin etanol produktion, hvilket gør landet til verdens største etanol eksportør. Disse 20 % repræsenterer 50% af den samlede globale eksport. Ingen biler i Brasilien kører udelukkende på benzin, da det siden 1976 har det været obligatorisk at blande etanol i benzinen. Men er denne såkaldte grønne energi nu også så god? Brasilien har udviklet sig som førende inden for også teknologien omkring produktion, bæredygtighed og udvikling af branchen. Største delen af Brasilien produktion og forskning ligger i São Paulo staten, hvilket gør det praktisk at arrangere studieture om emnet. Der kan lægges mange vinkler på disse: forskning, landbruget, produktion, bæredygtighed, politik etc.
 

Bæredygtig byudvikling – Curitiba
Curitiba har i mange år været omtalt i Brasilien som byen med den største livskvalitet, og har inden for de sidste år vundet flere internationale priser for sin bæredygtige udvikling, transportsystem og innovation omkring genbrug.
Tidligt besluttede Curitiba med Jaime Lerner at udarbejde en Masteplan for byen, som har resulteret i byens status i dag. Med et godt transportsystem, parker, og grønne anlæg, eksemplarisk borgerinddragelse og konstant fokus på den rigtige udvikling for by og befolkning er Curitiba i verdens kikkert for inspiration og udveksling.

 

Kontakt os på centro@dinacultura.org for yderligere information - også om andre forslag til studieture!

 

Institutterne