Praktikopslag

Det Danske Kulturinstituts hovedkontor samt vores afdelinger i Storbritannien, Benelux, Polen, Letland, Kina, Rusland og Brasilien tilbyder praktikpladser. Så hvis du brænder for international kulturudveksling, projektudvikling, kommunikationsstrategier mm. og ønsker et lærerigt praktikophold så send os en ansøgning.

 

Jobbet
Jobbet er meget selvstændigt, og du får rig mulighed for at afprøve dine færdigheder i praksis. Du vil typisk beskæftige dig med:


·       projektledelse


·       konceptudvikling


·       udarbejdelse af PR-materiale


·       fundraising


·       opdatering af hjemmeside og andre sociale medier


·       almindelige kontoropgaver
 Kvalifikationer

Vi søger selvstændige, kreative og fleksible praktikanter, der

:

·       studerer på en samfundsvidenskabelig eller humanistisk uddannelse


·       er gode til at kommunikere på dansk og engelsk - og andre sprog afhængig af land


·       er gode til at formulere sig på skrift


·       gerne har erfaring med web-opgaver


·       ikke er bange for at tage ansvar
 
Hvem er vi?


Hovedkontoret i København har 9 faste medarbejdere samt 3 projektmedarbejdere og 4 praktikanter. De 11 udenlandske afdelinger er små dynamiske enheder med 1 institutleder og 1-2 projekt­med­ar­bej­de­re, hertil kommer praktikanter. Vi har stor er­faring med at vej­lede praktikanter.

 

Ansættelsesvilkår
Praktikantstillingen er ulønnet, og du er selv ansvarlig for evt. rejse, forsikring, visum, bolig mm. Der er typisk tale om fuldtidsstillinger, hvor arbejdstiden justeres i forhold til rapportskrivning/del­tagelse i fag eller lign. Praktikopholdet er typisk på 6 måneder.

 


Ansøgning

Ansøgninger om praktikophold bilagt c.v. samt evt. dokumentation for uddannelse kan sendes elektronisk til de mailadresser, der fremgår af oversigten over praktikstillinger.
 
Yderligere oplysninger


Læs mere på vores hjemmeside www.dankultur.dk om alle afdelingerne, jobbet og hvordan du kommer i kontakt med vores nuværende praktikanter og institutledere.

Det Danske Kulturinstitut formidler kulturudveksling mellem Danmark og udlandet. Det sker gennem hovedkontoret i København og dets afdelinger i: Benelux, Estland, Letland, Litauen, Polen, Storbritannien, Rusland, Ungarn, Kina og Brasilien. Det Danske Kulturinstitut har eksisteret siden 1940 og er en selvejende institution, som modtager en årlig statsbevilling via Kulturministeriet.

 

De forskellige praktikstillinger hos Det Danske Kulturinstitut

 

Der kan først ansøges om praktik til foråret 2014. I 2013 er der ikke flere ledige praktikstillinger.

 

Storbritannien
DKI i Storbritannien søger 1 praktikant. DKI-Storbritannien har kontor i Edinburgh, Skotlands hovedstad. Arbejdet foregår på dansk og engelsk. Vi søger en praktikant som er i gang med en relevant kandidatuddannelse og gerne også har praktisk erhvervserfaring. Praktikanten er med til at producere studieture, udvikle projekter og skrive projektansøgninger til private fonde og offentlige instanser, ligesom der hele tiden er praktiske opgaver med at tilrettelægge og afvikle koncerter, debataftener, udstillinger mv. Opdatering af hjemmeside og sociale medier er også en vigtig funktion. Praktikanten skal selv finde og betale for bolig, men kan bo på instituttet de første par uger. Kontakt eventuelt institutleder Kim Minke (km@dancult.co.uk), for at høre mere.

 

Benelux
DKI i Benelux søger 2 praktikanter. DKI-Benelux ligger i Bruxelles og tager derfor del i den europæiske kulturpolitiske dagsorden i EU, og herudover dækker vi både Belgien, Holland og Luxembourg. Der er 2,5 ansatte, to praktikanter samt sprogundervisere. Det er et lille hårdtarbejdende kontor med et bredt netværk og et beskedent budget. Det er derfor vigtigt, at du som kommende praktikant kan indgå i et dynamisk arbejdsmiljø, hvor du arbejder i dialog med dine kollegaer. Vi vægter opfindsomhed og kreativitet højt. DKI-Benelux indgår i et aktivt samarbejde i EUNIC (European Union National Institutes for Culture) og deltager i mange tværgående europæiske kulturprojekter. Instituttet har også en meget stor sprogskole tilknyttet, der tilbyder undervisning i de nordiske sprog. Arbejdet foregår på dansk og engelsk. Det er en fordel, hvis du kan fransk eller evt. nederlandsk men ingen betingelse. Praktikanterne skal selv finde bolig, men instituttet formidler gerne kontakt til Den Danske Kirkes kollegie eller et af de mange bofællesskaber, der findes i Bruxelles for praktikanter. Kontakt evt. de nuværende praktikanter på info@dkibenelux.org eller institutleder Klaus Bondam (bondam@dkibenelux.org) for at høre mere.


Polen
DKI i Polen søger 1 praktikant. Der er tre ansatte (hvoraf to er på deltid). Vi har en lille sprogskole med en dansk sprogunderviser. Der tales polsk, engelsk og dansk/svensk. Du behøver ikke tale polsk; vi arbejder meget med internationale projekter i samarbejde med EUNIC, hvor kommunikationen foregår på engelsk. Desuden udgør en del af arbejdet kommunikation med danske partnere og research samt fundraising på dansk. Warszawa er en by med broget kultur- og studenterliv og mange udlændinge, hvor du kan kommunikere på engelsk og hvor livet er billigere end i Vesteuropa. Alle vores danske praktikanter har været vældig glade for at være her. Praktikanterne skal selv finde bolig, men vi vil gerne hjælpe og finde et billigt hostel de første dage. Kontakt Dorota eller Justyna (dik@dik.org.pl) eller institutleder Bogusia Sochanska (boso@dik.org.pl) for at høre mere.

 

Letland
DKI i Letland søger 1 praktikant. DKI-Letland har kontor i hovedstaden Riga og er en lille, men meget aktiv enhed bestående af en institutleder og en lokal projektkoordinator. Du kommer derfor til at være en stor del af alle aspekter af det daglige arbejde med bl.a. fundraising, koordinering af studieture, opdatering af hjemmeside, produktion af nyhedsbrev og pressemeddelelser på dansk og engelsk samt planlægning og afvikling af talrige events. Du vil også få mulighed for at stå for dit eget projekt i tæt dialog med institutlederen. Der forventes et højt niveau af dansk og engelsk, og det er en fordel at kunne russisk, men ikke en nødvendighed. Riga er en hyggelig by med mange nordiske studerende, hvor du kan kommunikere på engelsk og livet er billigere end i Vesteuropa. Praktikanten skal selv finde bolig, men instituttet kan være behjælpelig med kontakter. Kontakt evt. institutleder Simon Drewsen Holmberg, (sdh@dki.lv) for at høre mere.

 

Rusland
DKI i Rusland søger 1 praktikant. DKI-Rusland har kontor i Skt. Petersborg og har et fast team på en dansk institutleder, en russisk projektmedarbejder, en russisk bogholder og en praktikant. Som praktikant vil du komme til at indgå i Kulturinstituttets daglige arbejde, men også få mulighed for at medudvikle nye projekter og arbejde med selvstændige opgaver, hvis disse er relevante for Kulturinstituttets arbejde. Opdatering af hjemmeside og sociale medier er også en meget vigtig funktion, som for størstedelen varetages af praktikanten i samarbejde med projektmedarbejderen. Arbejdet foregår på dansk, russisk og engelsk, hvorfor det er nødvendigt, at praktikanten har et godt forhåndskendskab til russisk. Praktikanten skal selv finde bolig, men Kulturinstituttet kan hjælpe med kontakter. Kontakt evt. institutleder Rikke Helms, rh@sp.ru, for at høre mere.

 

Brasilien
Pt. er der desværre problemer med at få visum til Brasilien.

 

Danmark
DKIs hovedkontor i København søger 1 praktikant til generelle kommunikations- og projektstyringsopgaver. Praktikantens opgaver vil typisk være koordinering og research vedr. større satsninger på tværgående udenlandske kulturprojekter, koordinering af fundraising, kommunikation på hjemmeside og sociale medier. Arbejdet foregår på dansk og engelsk. Kontakt evt. sekretariatschef Annemarie Lindstrøm al@dankultur.dk/. 33 13 54 48. tlf

 

DKIs hovedkontor søger også 2 praktikanter til et par større internationale projekter vedr. bæredygtighed, BRIKS-lande, erhvervsudvikling, CSR m.m. Her vil opgaverne typisk vedr. projektkoordinering, fondsansøgning, redigering af hjemmeside m.m. Arbejdet foregår på dansk og engelsk. Kontakt evt. Senior Adviser Olaf Gerlach Hansen, ogh@dankultur.dk / tlf. 33 13 54 48.