Praktikopslag for studerende

 

Har du appetit på international kulturudveksling, projektudvikling og kommunikation? Søg praktik på Det Danske Kulturinstituts hovedkontor eller i en af vores afdelinger i udlandet. 

 

I øjeblikket søger vi studerende til et halvt års praktik i efteråret 2016 til prakstillinger på Hovedkontoret i København samt til afdelingerne i Skt. Petersborg, Riga, Warszawa og Bruxelles.

 

Prakstillingen er meget selvstændig, og du får mulighed for at afprøve din viden i praksis inden for international kulturudveksling, projektudvikling fra idé til udførelse, research, formidling m.m. I forlængelse af fremdriftsreformen er det muligt at aftale et fleksibelt forløb og samtidig med praktikstillingen have tid til at tage fag på universitetet. Praktikken er ulønnet.

 

 
Jobbet
Du vil typisk beskæftige dig med:

• projektstyring og konceptudvikling
• udarbejdelse af PR-materiale
• fundraising
• opdatering af hjemmeside og andre sociale medier
• almindelige kontoropgaver


Kvalifikationer

Vi søger selvstændige, kreative og fleksible praktikanter, der
:
• studerer på en samfundsvidenskabelig eller humanistisk uddannelse
• er gode til at kommunikere på dansk og engelsk - og andre sprog afhængig af land

• er gode til at formulere sig på skrift

• gerne har erfaring med web-opgaver

• ikke er bange for at tage ansvar

Hvem er vi?

Hovedkontoret i København har 9 faste medarbejdere samt 2 projektmedarbejdere og 2 praktikanter. De 7 udenlandske afdelinger er små dynamiske enheder med 1 institutleder og 1-2 projektmedarbejdere, hertil kommer praktikanter. Vi har stor erfaring med at vejlede praktikanter.

Ansættelsesvilkår
Praktikantstillingen er ulønnet, og du er selv ansvarlig for evt. rejse, forsikring, visum, bolig mm. Der er typisk tale om fuldtidsstillinger, hvor arbejdstiden justeres i forhold til rapportskrivning/deltagelse i fag eller lign. Praktikperioden er typisk på 6 måneder, alt afhængig af den enkeltes studieordning og universitetskrav.

Ansøgning

Ansøgninger om praktikophold, cv. samt evt. dokumentation for uddannelse skal sendes elektronisk til afdelingerne på de mailadresser, der fremgår af oversigten over praktikstillingerne nedenfor.

 

 

Yderligere oplysninger

Læs mere nedenfor om alle afdelingerne, jobbet og hvordan du kommer i kontakt med vores nuværende praktikanter og institutledere.

 

Det Danske Kulturinstitut formidler kulturudveksling mellem Danmark og udlandet. Det sker gennem hovedkontoret i København og dets afdelinger i Belgien, Letland, Polen, Rusland, Kina og Brasilien. Det Danske Kulturinstitut har eksisteret siden 1940 og er en selvejende institution, som modtager en årlig statsbevilling via Kulturministeriets tipsmidler.
 

 

Efterår 2016

 

Praktik på Det Danske Kulturinstitut i Bruxelles

 

Det Danske Kulturinstitut i Bruxelles søger 2 praktikanter til efteråret 2016. Som praktikant vil du komme til at arbejde i et lille, dynamisk team, som arbejder med kulturudveksling mellem Danmark og Benelux-regionen i form af facilitering, samarbejdsprojekter med kulturinstitutioner i Danmark og Benelux samt egne initiativer.

Som praktikant på Instituttet vil du få god mulighed for at få solid erfaring med projektafvikling, kommunikation for den kulturelle sektor og et grundigt indblik i international kulturudveksling. Praktikanternes arbejde består i assistance i forbindelse med eventplanlægning og -afvikling, opdatering af hjemmeside og sociale medier, forfatning af artikler, fundraising, research ved skrivebordet og ”i marken”, pressearbejde, deltagelse i diverse møder og konferencer, koordinering af studieture samt diverse administrative og ad hoc-opgaver.

 

 

Praktikanter skal selv finde bolig, men Instituttet formidler gerne kontakt til kollegier og bofællesskaber for praktikanter. Praktikstillingen løber i udgangspunktet fra primo september 2016 til ultimo januar 2017, men vi tager gerne hensyn til individuelle studieordningskrav, og det er også muligt at fjernstudere et fag samtidig med praktikken.

 

Hvis du har nogle spørgsmål, er du meget velkommen til at skrive til projektmedarbejder, Rosalia Fenger, på rf@danishculture.eu.

Ansøgningen skal være os i hænde senest 1. april 2016 og sendes til secretary@danishculture.eu

Praktikstillingerne for efteråret 2016 er besat.

 

 

Estland, Letland og Litauen

DKI i Estland, Letland og Litauen søger 2 praktikanter til efteråret 2016. Vores kontor er beliggende i Letlands hovedstad, Riga, men vi tager os af projekter på tværs af grænserne i alle tre baltiske lande. Vi er en lille, men meget aktiv enhed bestående af en institutleder, en projektkoordinator og en projektassistent. Du kommer derfor til at være en stor del af alle aspekter af det daglige arbejde med bl.a. fundraising, koordinering af studieture, opdatering af hjemmeside, produktion af nyhedsbrev og pressemeddelelser på dansk og engelsk samt planlægning og afvikling af talrige events. Du vil også få mulighed for at stå for dit eget projekt i tæt dialog med institutlederen. Der forventes et højt niveau af dansk og engelsk både sprogligt og skriftligt.

 

Riga er en hyggelig by med mange internationale studerende. Der er stor mulighed for at få et bredt netværk, hvor du kan kommunikere på engelsk og tilmed er livet billigere end i Vesteuropa. Du skal selv finde bolig i Riga, men instituttet vil med glæde være behjælpelig med kontakter, og kan også bruges til hjælp af andre praktiske omstændigheder, der medfølger et længere varigt ophold i udlandet. Instituttet er opmærksomme på de komplikationer, der kan risikere at være qua den nye fremdriftsreform. Vi er fleksible med hensyn til at tage højde for eventuelle problemstillinger, der måtte opstå i forbindelse med et praktikophold.

 

Kontakt institutleder Simon Drewsen Holmberg, (sdh@dki.lv) eller Projektassistent Johanne Buur Bruntse (johanne@dki.lv) for at høre mere, eller hvis du mangler svar på nogle spørgsmål. 

 

Ansøgningsfrist er den 1. april 2016. 

 

 
Polen
DKI i Polen søger 1 praktikant for efteråret 2016. Du vil komme til at arbejde med forskellige dansk-polske kultursamarbejder samt med de øvrige Visegradlande. Vores projekter har bl.a. fokus på arkitektur og byplanlægning, ytringsfrihed, arbejdskultur, performances, kunstudstillinger og film. Der er tre ansatte på kontoret. Vi har en lille sprogskole med en dansk sprogunderviser. Der tales polsk, engelsk og dansk. Du behøver ikke tale polsk; vi arbejder meget med internationale projekter i samarbejde med EUNIC, hvor kommunikationen foregår på engelsk. Desuden udgør en del af arbejdet kommunikation med danske partnere og research samt fundraising på dansk. Warszawa er en by med et spændende kultur- og studenterliv og mange udlændinge, hvor du nemt kan kommunikere på engelsk, og livet er billigere end i Vesteuropa. Man skal selv finde bolig, men vi er behjælpelige med at finde et hostel til den første tid.

Kontakt Aleksandra (dik@dik.org.pl) eller institutleder Boguslawa Sochanska (boso@dik.org.pl) for at høre mere.

Praktikstillingerne for efteråret 2016 er besat.

 

 

Rusland
DKI i Rusland søger 1 praktikant. DKI-Rusland har kontor i Skt. Petersborg og har et fast team på en dansk institutleder, en russisk projektmedarbejder, en russisk bogholder og en praktikant. Som praktikant vil du komme til at indgå i Kulturinstituttets daglige arbejde, men også få mulighed for at medudvikle nye projekter og arbejde med selvstændige opgaver, hvis disse er relevante for Kulturinstituttets arbejde. Opdatering af hjemmeside og sociale medier er også en meget vigtig funktion, som for størstedelen varetages af praktikanten i samarbejde med projektmedarbejderen. Arbejdet foregår på dansk, russisk og engelsk, hvorfor det er en fordel, men ikke et krav, at praktikanten har et godt forhåndskendskab til russisk. Praktikanten skal selv finde bolig, men Kulturinstituttet kan hjælpe med kontakter. Kontakt evt. institutleder Finn Andersen, fa@dankultur.spb.ru, for at høre mere. 

Ansøgningsfrist: 10. maj 2016.

 

 

Danmark
DKIs hovedkontor i København søger 2 praktikanter til generelle projektstyrings- og kommunikationsopgaver. Praktikantens opgaver vil typisk være koordinering og research vedr. større satsninger på kulturprojekter i.f.t. flere lande, koordinering af fundraising, kommunikation på hjemmeside og sociale medier. Vi arbejder med konkrete projekter inden for instituttets aktuelle prioriteringer kultur & bæredygtighed, børn & unge, co-creation m.v. samt med instituttets nye indsatser fx i.f.t. Indien. Arbejdet foregår på dansk og engelsk. Andre sprog som portugisisk og russisk kan muligvis også være relevant i enkelte projekter. Kontakt evt. senior rådgiver Olaf Gerlach-Hansen, ogh@dankultur.dk. Tlf.: 33 13 84 03. 

 

 

Brasilien

DKI i Brasilien søger 1 praktikant. DKI-Brasilien har kontor i Rio de Janeiro og er pt et lille team på en institutleder og en projektmedarbejder, 2 lokale praktikanter samt 2 danske praktikanter. Vi laver aktiviteter i hele Brasilien, nogle gange i samarbejde med ambassade og generalkonsulat, som ligger henholdsvis i Brasilia og São Paulo, og altid i tæt samarbejde med lokale partnere og institutioner rundt omkring i Brasilien. Som praktikant vil du komme til at sidde både med opgaver som er dine, men også indgå i projekter hvor du laver delopgaver af en større helhed.

Til daglig kommer du til at arbejde tæt sammen med afdelingens ene lokale praktikant om alle kommunikationsopgaver. Vi har en del hjemmesider og facebooksider, der skal opdateres og produceres materiale til, ligesom vi har nyhedsbreve, der skal skrives. Ellers er det projektorienteret arbejde, såsom udvikling, fundraising, planlægning, kontakt med deltagere og evaluering, som udføres i samarbejde med resten af teamet. Arbejdet foregår på dansk, engelsk og portugisisk, hvorfor det er nødvendigt, at du har et vist kendskab til portugisisk på forhånd. Praktikanten skal selv finde bolig, men Instituttet kan hjælpe med kontakter. Kontakt evt. institutleder Anders Hentze anders@dinacultura.org for at høre mere.

Praktikstillingen for efteråret 2016 er besat.
 

  

Kina
Det Danske Kulturcenter i Beijing søger praktikanter. I efteråret 2015 sker ibrugtagningen af Det Danske Kulturcenter i det prominente 798 Art District, så praktikanterne vil spille en vigtig rolle for det nye steds aktiviteter. Opdatering af hjemmeside og sociale medier er også en meget vigtig funktion, som for størstedelen varetages af praktikanten i samarbejde med centrets projektmedarbejder. Arbejdet foregår på kinesisk og engelsk, hvorfor det er nødvendigt, at praktikanten har et godt forhåndkendskab til kinesisk. Praktikanten skal selv finde bolig, men Kulturcentret kan hjælpe med kontakter. Kontakt direktør Eric Messerschmidt em@danishculture.cn for at høre mere.

Praktikstillingerne for efteråret 2016 er besat.